ул. Враня 65
София,
България
23.3074865
42.7068154
UserLikes
Име: WEB SISTEMS - INTERNET DEVELOPMENT COMPANI
Адрес: София, ул. Враня 65
Телефони: text to image
Уеб сайт: http://www.web-systems.bg
E-mail: text to image
Отрасъл: Интернет-услуги
Дейност:

Интернет-услуги

Ключови думи: web sistems internet development compani, web design, личен сайт, сайт визитка, корпоративен сайт
  • catalog.bg
  • WEB SISTEMS - INTERNET DEVELOPMENT COMPANI

Продукти

WEB SISTEMS - INTERNET DEVELOPMENT COMPANI - Продукти - РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА Тенденциите за развитие на международния комуникационен процес е тясно свързан с глобалната info мрежа. Рекламодателите проявяват все по-голям интерес към този нов рекламен канал. Участниците в рекламния процес в Интернет са същите както и при класическата реклама. Тук като рекламоносител се явява самата компютърна мрежа в цялото й многообразие и форми. Рекламодатели са тези, които изпращат рекламно послание. ... next ... Адресатите са “ограничени почти изцяло в категория Интернет” потребителите. Изпълнителите са специализирани рекламни софтуерни агенции или универсални агенции, които наред с останалите форми на реклама, предлагат и рекламиране в световната мрежа. Формите за рекламиране в Интернет са твърде разнообразни – от поместване на информация за фирмени продукти на собствения уеб сървър или на чужди сървъри до разпращане на електронна поща и участие в телеконференции. Особеност на рекламирането в Интернет се явява необходимостта от осъществяването на допълнителни действия по популяризирането на собствения сайт чрез следните начини:
Регистриране в уеб директории или каталози.За търсене на нужната им информация потребителите на Интернет използват както търсачките, така и каталозите. Каталозите представляват йерархична база данни, организирана по предметни области. За разлика от търсачките, информацията в каталозите попада единствено по инициатива на създателя на съответния уеб сървър, тоест за да попаднеш в каталозите, трябва обезателно да поискаш да се регистрираш. Типичен представител на директориите или каталозите е най-посещаваният сървър в Интернет –Google!
Разполагане на безплатни препратки в други търговски сървъри.Практиката, при което на сървъра на една компания, се разполага препратка към друга компания е нещо обичайно в Интернет. Основание за разполагането на такива препратки се явява наличието на партньорски отношения между фирмитеДруг начин е бартерният обмен на препратки. За целта не е необходимо наличие на партньорските отношения достатъчно е наличието на относително равенство в показателите за посещаемост на сървърите. Обмяната с препратки може да се прави с всеки, дори и с конкурентите. Съществуват също така и специални системи за безплатни препратки – така наречените Link Exchange
. Регистрация на тематични Jump Station.Почти за всяка област от знанието може да се намери сървър в Интернет, който съдържа колекция от хипертекстови препратки към информационни ресурси по дадената област, така наречената Jump Station. Такива сървъри съдържат стотици и даже хиляди препратки и са много популярни в качеството си на отправни точки за търсене на информация. Регистрацията в търсачките, уеб каталозите и тематическите Jump Station става напълно безплатно, тъй като основният си доход съдържателите на такива сървъри получават от поместените на тях рекламни обяви. Те са силно заинтересовани от обслужването на допълнителни сървъри, защото всеки нов сървър увеличава собствената им популярност и осигурява ръст на цените им за реклама.
Предимството да са основен и най-разпространен начин за пряко рекламиране в мрежата имат така наречените банер реклами. На много малка площ рекламодателят получава идеална възможност за представяне на своя продукт, услуга или просто за утвърждаване на фирменото си име. Въпреки, че в последно време се водят оживени дискусии за недостатъчната ефективност на рекламните банери и за необходимостта от други по-съвършени модели на интереси – рекламата, именно банерите си остават стандартният начин за разполагане на реклама в електронната мрежа.
Банерът (от англ banner) представлява графично изображение, което се помества в горната или долната част на дадена добре посещавана Интернет страница и, има хипервръзка (препратка, линк) към страницата на рекламиращата фирма. Банерът е неразривно свързан с класическите принципи, които предполагат контакт с клиента на прераства в “ела и се абонирай” или “ела и купи”.
Банерите се правят в най-различни форми и размери от 468 х 60 никсела (най-големия) до 88 х 31 никсела (микробутон).
Банерната реклама представлява най-популярният начин за привличане на трафик (посетителите) към даден уебсайт (сървър). Най-често банерите съдържат името на компанията, рекламен лозунг или описание на даден продукт, както и призив за действие от рода на “Click here!”. Навлизането на новите компютърни технологии вече позволява изграждането, и на банери със звук и движение. Някои компании използват така наречените flash – банери – 15 – 20 секундни подвижни анимации с размера на добре познатите анимирани gif – файлове. Flash- банерите са в състояние да излъчат послание, сравнимо с телевизионната реклама и реално променят разбирането за Интернет реклама.
При банерната реклама следва да се спазва едно основно правило – не карай потребителите да чакат дълго за зареждането на дадена информация. За да накара потребителите да кликват върху дадена банерна реклама, фирмата трябва да създаде привлекателно послание. Колкото по-елементарно е посланието на банера, толкова по-голям брой потребители ще го разберат.
Открийте ни в Google+